นิคมอวกาศ Space Colony โลกของดาวเป็นสถานที่ที่ทั้งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกอาศัยอยู่โลกในอดีตโลกยุคเริ่มต้นนั้นจากการศึกษาและพบว่ามันไม่ได้มีสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตที่จะสามารถดำรงอยู่ได้เลยแต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปหลายสิ่งหลายอย่างก็เริ่มเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือว่าสภาพอากาศที่อยู่บนโลกของเราก็เช่นเดียวกัน

แต่ในอนาคตก็ไม่แน่ว่าโลกของเราอาจจะมีสภาพอากาศที่เป็นเหมือนเดิมก็เป็นรายงานเป็นเรื่องของอนาคตที่เราไม่สามารถคาดเดาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือไม่

แน่นอนว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาก้าวหน้าไปมากและนักวิทยาศาสตร์จำนวนมาเราคิดหาและศึกษาดาวเคราะห์ดวงต่างๆที่อาจจะเป็นบ้านไหนของมนุษย์อย่างเราจะเป็นดาวอังคารหรือว่าด่าสุขมันไม่ได้มีแค่ดาวเคราะห์ดวงนี้อย่างแน่นอนและในวันนี้เรื่องที่เรากำลังจะพูดถึงนั้นเป็นเรื่องของการตั้ง นิคมอวกาศ Space Colony เมื่อปี1970

นาซ่าได้ทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการสร้างนิคมอวกาศ Space โคโลนี่ซึ่งภายในนิคมอวกาศจะมีระบบต่างๆที่ช่วยปรับสภาพให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของมนุษย์เช่นระบบชั้นบรรยากาศเชื่อมระบบสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมอวกาศจะต้องมีการหมุนรอบตัวเองเพื่อเป็นการสร้างแรงโน้มถ่วงเช่นเดียวกับโลกโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นอกจากนี้ โคโลนี่ซึ่งภายในนิคมอวกาศจะมีระบบต่างๆที่ช่วยปรับสภาพให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของมนุษย์เช่นระบบชั้นบรรยากาศเชื่อมระบบสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมอวกาศจะต้องมีการหมุนรอบตัวเอง

เพื่อเป็นการสร้างแรงโน้มถ่วงเช่นเดียวกับโลกโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นอกจากนี้ยังมีระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำบริสุทธิ์เพื่อให้ โคโลนี่ซึ่งภายในนิคมอวกาศจะมีระบบต่างๆที่ช่วยปรับสภาพให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของมนุษย์เช่นระบบชั้นบรรยากาศเชื่อมระบบสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมอวกาศจะต้องมีการหมุนรอบตัวเองเพื่อเป็นการสร้างแรงโน้มถ่วงเช่นเดียวกับโลก

โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นอกจากนี้ยังมีระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำบริสุทธิ์เพื่อให้มัน โคโลนี่ ซึ่งภายในนิคมอวกาศจะมีระบบต่างๆที่ช่วยปรับสภาพให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของมนุษย์เช่นระบบชั้นบรรยากาศเชื่อมระบบสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมอวกาศจะต้องมีการหมุนรอบตัวเองเพื่อเป็นการสร้างแรงโน้มถ่วงเช่นเดียวกับโลกโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

นอกจากนี้ยังมีระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำบริสุทธิ์เพื่อให้มนุษย์สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ โคโลนี่ซึ่งภายในนิคมอวกาศจะมีระบบต่างๆที่ช่วยปรับสภาพให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของมนุษย์เช่นระบบชั้นบรรยากาศเชื่อมระบบสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมอวกาศจะต้องมีการหมุนรอบตัวเองเพื่อเป็นการสร้างแรงโน้มถ่วงเช่นเดียวกับโลกโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นอกจากนี้ ยังมีระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำบริสุทธิ์เพื่อให้มนุษย์สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อีก 

 

สนับสนุนโดย.  ufabet ฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ ออโต้