หากดวงอาทิตย์หายไปจากโลก หลายๆ คนคงจะทราบกันดีว่าเรานั้นอาศัยอยู่บนโลก โดยที่เรานั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ส่งลงมา แน่นอนว่าแสงแดดจากดวงอาทิตย์นั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมาก แล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าถ้าหากโลกของเรา  ไม่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์โลกของเราจะเป็นอย่างไร          แล้วสิ่งมีชีวิตบนโลกจะสามารถดำรงอยู่ได้หรือไม่

เป็นที่ทราบกันดีว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกสามารถขับเคลื่อน  และดำรงอยู่ได้เพราะมีพลังงานจากดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์นั้นคือใจกลางของระบบสุริยะของเรา ซึ่งมีโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ โคจรรอบดวงอาทิตย์ แต่จะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรา  หากวันหนึ่งนั้นดวงอาทิตย์หายไป 10 นาที หลังจากที่ดวงอาทิตย์นั้นหายไปท้องฟ้าที่เคยสดใสก็จะเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นสีดำ

เที่ยงวันก็จะกลายเป็นเที่ยงคืนในทันที ความมืดมิดจะเข้าปกคุมโลกทั้งใบอย่างรวดเร็ว  และในตอนนี้คุณจะมองเห็นดวงดาวได้ชัดเจนมากกว่าที่เคย ส่วนดวงจันทร์ที่เป็นดาวบริวารของโลกจะไม่สามารถมองเห็นได้  เนื่องจากไม่มีแสงสว่างของดวงอาทิตย์ แต่ก่อนที่โลกของเราจะเข้าสู่ความมืดมิดตลอดการนั้น 

แสงสว่างจากขั้วโลกเนื่องจะปรากฏขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กของโลก และชั้นบรรยากาศของโลกจะถูกทำลาย  แล้วผลที่ตามมาที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยก็คือสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิต  ด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเริ่มตายลง ส่งผลให้พืชและไซยาโนแบคทีเรีย  ไม่สามารถผลิตออกซิเจนได้  และนั้นก็จะกลายเป็นความยากลำบาก

สำหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกเลยทีเดียว หลังจากความมืดมิดเข้าปกคุมโลกทั้งใบ  สถานการณ์ก็จะเริ่มแย่ลงเรื่อยๆ ทั่วทั้งโลกก็จะเริ่มขาดพลังงานการติดต่อสื่อสารจะเริ่มมีปัญหา อุณหภูมิจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว และพื้นผิวของโลกก็จะเริ่มเย็นลงอย่างช้าๆ และเมื่อ 24ชั่วโมง

หลังจากที่ดวงอาทิตย์หายไปโลกที่ถูกปกคุมด้วยความมืดมิดนั้นจะตามไปด้วยความสับสนของผู้คนที่หวาดกลัวกับสถานะการณ์ที่ไม่อาจจะคาดเดาได้  รัฐบาลของประเทศต่างๆ จะไม่สามารถที่จะควบคุมสถานะการณ์ที่เกิดขึ้นได้

อย่างไรก็ตามนี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวถึงไว้เท่านั้น สำหรับอนาคตขอองโลกในอีก 2,000 พันปีข้างหน้านั้น  ดวงอาทิตย์จะขยายตัวแล้วกลายเป็นดาวยักษ์แดง แต่นั้นก็เป็นเวลาอีกนานกว่า     ที่เหตุการณ์เหล่านี้นั้นจะมาถึง  เราก็คงจะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกรอเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นแน่แท้ และสุดท้ายนี้เวลานี้ที่โลกยังไม่แตกเราควรที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขมากที่สุด

 

สนับสนุนโดย.      ufabet auto