ตั้งแต่เริ่มที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19  ส่งผลให้เศรษฐกิจมีปัญหา ธุรกิจมีการชะลอตัว ซึ่งวิกฤตแบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะกับในประเทศไทยเพียงเท่านั้น แต่เกิดขึ้นกับทุกประเทศทั่วโลก  สำหรับบธุรกิจในประเทศไทยในตอนนี้ทางด้านผู้บริหารของบริษัท เฮงเค็ล ประเทศไทย  ได้ออกมาพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจของไทยด้วยเช่น เดียวกัน 

     โดยมีการมองว่าสถานการณ์ของไทยในขณะนี้นั้น โดยภาพรวมแล้ว สถานการณ์เศรษฐกิจยังไม่มีความแน่นอนมากนัก แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นไม่ได้ เพราะหากมีการดูแลและการจัดการที่ดี ทำให้คนไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ สิ่งที่ตามมาก็คือสินค้าของไทยก็จะขายได้เช่นเดียวกัน เพราะพันธมิตรทางธุรกิจก็จะมีความไว้เนื้อเชือใจ และสังสินค้าของเราเนื่องจากพวกเขาจะมั่นใจว่า สินค้าของเราจะไม่มีผลที่จะทำให้มีการติดเชื้อไวรัส ดังนั้นการดูแลสุขภาพร่างกายของพนักงานและผู้บริหารก็มีความจำเป็นและสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกัน

        โดยทางด้านผู้บริการของ เฮงเค็ล ประเทศไทยจำกัด ยังได้ยกตัวอย่าง ธุรกิจของตนเองที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับแฟชั่นสีของผม ที่ตอนนี้กระแสการตอบรับยังคงดีอยู่ ถึงแม้ว่าธุรกิจอื่นอื่น จะได้รับผลกระทบแต่เกี่ยวกับการทำสีผมยังเป็นทีตอ้งการของลูกค้า รายได้ของสินค้าตอนนี้มาจากการขายผ่านระบบออนไลน์ และร้านทำผมส่วนใหญ่ยังคงมีการสั่งซื้อสินค้ากันเยอะ

       ดังนั้นอาจกล่าวได้เลยว่า หากเราสามารถควบคุมเชื้อไวรัสไม่ให้มีการแพร่กระจายได้ ก็จะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและเชื่อใจมากขึ้น การกลับมาจับจ่ายใช้สอย การใช้เงินก็จะกลับมาเหมือนเดิม ซี่งจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการกิจการได้เหมือนเดิมเช่นเดียวกัน 

         เพราะจะเห็นได้ว่าในขณะนี้ สินค้าที่เป็นน้ำยาย้อมสีผมยังคงเป็นที่ต้องการ ยอดขายไม่ได้ตกลง ดังนั้นจึงเชื่อมั่นได้เลยว่าต่อให้สถานการณ์จะเป็นแบบไหน คนก็ยังต้องการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดี และยังต้องการให้ตัวเองมีความสวยงามอยู่เสมออยู่นั่นเอง  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าว่าหากมีการใช้งานสินค้านี้แล้ว สามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าจะไม่เป็นพาหะในการทำให้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้น พวกเขาก็จะมาซื่อสินค้าใช้เหมือนเดิมถึงแม้รูปแบบของการซื้อสินค้าจะเปลี่ยนไปเป็นการซื้อผ่านระบบออนไลน์แทนก็ตามที

          ดังนั้นรากฐานที่ดีที่สุด คือต้องใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของพนักงาน ควบคุมไม่ให้ที่ทำงานมีการระบาดของไวรัส-19 เชื่อว่าหากทำได้สินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิดไหนก็ย่อมจะกลับมาขายได้อย่างแน่นอน และเศรษฐกิจก็จะกลับมาดีขึ้น

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย.      ufabet เว็บแม่