เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต (Inkjet Printer) เหมาะกับงานพิมพ์ทั่วไป โดยเฉพาะงานพิมพ์ ภาพกราฟิกที่ต้องการเน้นคุณภาพ ในปัจจุบัน ตัวเครื่องพิมพ์มีราคาถูกมาก และยัง สามารถเลือกใช้กระดาษพิมพ์คุณภาพ (กระดาษโฟโต้) ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานพิมพ์ คุณภาพสูง ในด้านหลักการทำงานของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตนั้น จะใช้วิธีการพ่นหมึกผ่าน ทางท่อพ่นหมึกเล็กๆ ด้วยแรงดันสูง เพื่อให้เกิดภาพหรือตัวอักขระบนกระดาษ

 

ข้อดีและข้อเสียของเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต

ข้อดี

+ ราคาถูก

+ มีความละเอียดสูง

+ เหมาะกับงานพิมพ์ภาพกราฟิกรวมถึงข้อความ
ข้อเสีย

- ราคาตลับน้ำหมึกค่อนข้างแพง

- หัวพิมพ์อาจตันได้ หากไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานๆ

- หมึกที่พิมพ์ลงบนกระดาษ ละลายน้ำได้

 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จัดเป็นเครื่องพิมพ์ที่นิยม มากเช่นกัน โดยเฉพาะการนำไปใช้กับงานพิมพ์เอกสารที่เน้นความรวดเร็วและความคม ชัดเป็นพิเศษ หลักการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ จะใช้วิธีการฉาบผงหมึก (Toner) โดย ใช้แสงเลเซอร์ยิงไปยังลูกดรัม (Drum) เพื่อให้เกิดประจุไฟฟ้า ในขณะเดียวกัน ผงหมึก ที่บรรจุอยู่ภายในตลับ ซึ่งมีประจุไฟฟ้าต่างขั้วกันกับลูกดรัม ก็จะเข้าไปเกาะติดกับลูกดรัม บนตำแหน่งที่ถูกยิงด้วยแสงเลเซอร์ ครั้นเมื่อกระดาษเคลื่อนผ่านไปยังลูกดรัม อุปกรณ์ ลูกดรัมก็จะเปรียบเสมือนเป็นแท่นพิมพ์ ผ่านการปั้มหรือผลักผงหมึกที่ลูกดรัมให้มาเกาะ ติดที่กระดาษแทนด้วยระบบความดันและความร้อนภายในตลับหมึก

ข้อดีและข้อเสียของเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์

ข้อดี

+ เหมาะกับงานพิมพ์เอกสาร เนื่องจากมีความคมชัดสูง

+ พิมพ์ด้วยความรวดเร็ว

+ ไม่มีปัญหาเรื่องการอุดตันของหมึกเหมือนเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต

ข้อเสีย

- มีราคาแพง (เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต)

- ไมเหมาะกับงานพิมพ์ภาพกราฟฟิกที่เน้นคุณภาพสูง
- ตัวเครื่องจะมีอุณหภูมิสูง เมื่อมีการสั่งพิมพ์จำนวนมาก

 

อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการจัดเก็บข้อมูล

ตามปกติแล้ว สื่อบันทึกข้อมูลหลักๆ อย่างฮาร์ดดิสก์ เครื่องขับซีดี / ดีวีดี และเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำแบบ ภายใน มักต่อพ่วงอยู่ภายในคอมพิวเตอร์ แต่ในปัจจุบันก็ได้ พัฒนาให้อุปกรณ์เหล่านี้ สามารถเคลื่อนย้ายและพกพาได้ สะดวกมากขึ้น เช่น ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา, เครื่องขับดีวีดี แบบภายนอก รวมถึงเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำแบบ ภายนอก เป็นต้น

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ตารางบอลพรุ่งนี้