ในช่วงเวลาแบบนี้ ที่ประเทศไทยยังคงพบการระบาดของไวรัสโควิคอยู่ทำให้สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจยังคงได้รับผลกระทบอยู่ถึงแม้ว่าข้อมูลการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศของไทยในรอบประจำปี 2564  จะมีสถานการณ์การส่งออกที่ดีขึ้นแต่ภาพ  รัฐบาลควรมีการเตรียมพร้อม  โดยรวมของเศรษฐกิจแล้วยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรเรียกได้ว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจนั้นยังคงมีปัญหาเพราะบางอยู่ 

         ทำให้หลายฝ่ายต้องมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางประเมินสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ  และผลประชุมจากคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในขณะนี้สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงไม่พ้นวิกฤต

          และยังคงเป็นช่วงที่เพราะบางเป็นอย่างมากดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำในตอนนี้ก็คือพยายามเตรียมเงินเก็บไว้ในคลังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  เพราะถ้าหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจขึ้นมารัฐบาลจะได้มีเงินจากคลังออกมาช่วยเหลือประชาชนหรือออกมารับมือกับปัญหาเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้  เพราะเหล่าบรรดาคณะกรรมการนโยบายทางการเงินมีความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในตอนนี้ยังมีความผันผวนอยู่มาก

         รัฐบาลควรมีการเตรียมพร้อม  ดังนั้นรัฐบาลจำเป็นที่จะต้องหาแนวทางรับมือกับความผันผวนในครั้งนี้เพราะทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการทราบข้อมูลมาจากธนาคารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสถานะทางการเงินของประชาชนคนไทยในขณะนี้ว่ายังมีปัญหาเรื่องทางการเงินค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้มีลูกหนี้กับทางธนาคารเยอะมากและลูกหนี้ส่วนใหญ่ก็มีการหนีหนี้หรือผิดชำระหนี้ค่อนข้างสูงและภาพโดยรวมของทางด้านเศรษฐกิจของไทยก็ยังทรุดตัวอยู่

            ซึ่งตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการประสานงานไปยังธนาคารต่างๆในประเทศไทยทั้งหมดให้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเรื่องของหนี้สินในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิชซึ่งการแก้ปัญหาทางด้านการเงินนี้จะต้องมีการเร่งแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นเพราะยิ่งนานวันปล่อยไปอาจจะทำให้หนี้ที่มีอยู่กลายเป็นหนี้สูญได้ 

        ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของโลกมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น เพราะมีการทยอยฉีดวัคซีนกันแล้วในหลายประเทศแต่สถานการณ์โดยรวมก็ยังคงมีปัญหาทางด้านการเงินกันอยู่โดยสังเกตได้จากค่าเงินต่างๆของแต่ละประเทศนั้นเอง  ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรจะต้องมีการหามาตรการเตรียมเอาไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสอาจจะกลับมาเร็วรายได้อีก

          จึงจำเป็นต้องมีเงินสำรองเอาไว้ในคลังเพื่อถ้าเกิดว่าประเทศไทยมีการระบาดของไวรัส โควิด-19 รอบใหม่จะได้นำเงินจากกระทรวงการคลังตรงนี้ออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและยังต้องนำเงินมาฟื้นฟูเศรษฐกิจได้นั่นเอง 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    sexybaccarat