วิธีสังเกตข่าวปลอม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 นั้น มีผู้คนมากมายที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดนี้อยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดนี้ โดยแหล่งข่าวส่วนใหญ่ที่ผู้คนมักจะติดตามข่าวสารส่วนมากนั้นมักจะเป็น Application Facebook เพราะเป็น Application ที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย แต่ทั้งนี้ก็มักจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีสร้างข่าวปลอมออกมามากมาย เช่น จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ยารักษาโรคที่สามารถรักษาได้เฉียบพลัน และอื่น ๆอีกมากมาย

หากผู้ที่เสพข่าวสารใน Facebook นั้น ไม่มีการสังเกตอย่างรอบคอบแล้ว ก็จะตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอม และได้ความรู้ในแบบที่ไม่ถูกต้องไป ทั้งนี้เมื่อผู้ที่ได้รับข่าวสารปลอม ทำการแชร์ Post ออกไป ก็จะมีผู้คนอีกมากมายที่ไม่ได้สังเกตข่าวปลอมให้รอบคอบ และหลงเชื่ออีกเช่นกัน

เราจึงควรศึกษาวิธีการสังเกตข่าวปลอมจาก Facebook เพื่อไม่ให้หลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการสร้าง Post นั้น ๆขึ้นมาเพื่อเรียกยอด Like, Share และยอดผู้เข้าชมของผู้ใช้งาน Facebook วิธีสังเกตข่าวปลอม

  1. สังเกตจากหัวข้อข่าวของ Post หัวข้อข่าวปลอมที่มาจากผู้ไม่ประสงค์ดีส่วนใหญ่มักจะมีหัวข้อข่าวที่ทำให้รู้สึกน่าสนใจเป็นพิเศษ ทำให้ผู้อ่านมีความรู้สึกอยากทราบในข้อมูลนั้น ๆเป็นอย่างมาก โดยมักจะใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ เพื่อเป็นการกระตุ้นข้อความนั้น หรือในบางข้อความอาจเป็นตัวอักษรตัวหนาสีเข้ม เพื่อเป็นการเน้นข้อความให้ดูโดดเด่นขึ้นมา และภาษาที่ใช้ในข้อความนั้น ๆมักจะเป็นภาษาที่เข้าถึงอารมณ์ของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี เช่น เพื่อให้เกิดความสงสาร เห็นใจ ตื่นเต้น เป็นต้น
  2. ตรวจสอบที่มาของ Post นั้น ๆว่ามาจากที่ใด และแหล่งข้อมูลที่นำข้อมูลมานั้นสามารถเชื่อถือได้จริงหรือไม่ โดยดูจากการอ้างอิงใต้ Post นั้น ๆว่าเป็นการอ้างอิงมาจากที่ใด แต่หากใน Post นั้น ๆมาจากบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือ และไม่มีแหล่งอ้างอิงของข้อมูล ควรหลีกเลี่ยงที่จะเชื่อข้อมูลข่าวสารจาก Post นั้น ๆเป็นอย่างยิ่ง เพราะอาจเป็นข่าวสารปลอมจากผู้ไม่ประสงค์ดี
  3. ตรวจสอบผู้ที่ถูกอ้างอิงข้อมูลข่าวสาร หากใน Post นั้น ๆมีการอ้างอิงไปถึงบุคคลใด ก็ควรที่จะไปตรวจสอบบุคคลนั้น ๆว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด แต่หากใน Post นั้น ๆมีการอ้างอิงข้อมูลข่าวสารว่ามาจากผู้เชี่ยวชาญ ให้เราคิดไปก่อนเลยได้ว่าอาจเป็นข่าวสารปลอม เพราะไม่มีการอ้างอิงชื่อของผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นบุคคลใด
  4. ลองตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลข่าวสารอื่น ๆที่น่าเชื่อถือว่าข้อมูลที่เราได้อ่านมาจาก Post นั้น ๆมีข้อมูลที่ตรงกันหรือไม่ หากมีข้อมูลใดที่เกินความจริงหรือไม่ตรงกัน ให้คำนึงไว้ก่อนเลยว่าอาจเป็นข่าวสารปลอม
  5. สิ่งที่ดีที่สุดในการรับข้อมูลข่าวสารของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 นั้น ควรจะรับฟังข่าวสารจากช่องของผู้สื่อข่าวต่าง ๆเพราะเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงที่สุด และสามารถเชื่อถือได้อย่างแน่นอน หรืออาจเป็นข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณะสุข องค์การอนามัยโลก เป็นต้น

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  จีคลับ เล่นออนไลน์